Případové studie

Případová studie 1: Snížení fluktuace a zvýšení profitability za použití benchmarku

Úspěšná divize společnosti, která provozuje sítě maloobchodů, si najala experta pro metodiku TTI, aby asistoval při náboru manažerů pro nově vznikající síť maloobchodů této divize. Jejich cílem bylo vytvořit řetězec prodejen s odlišnou firemní kulturou, než má mateřská společnost. Kulturou, která bude lépe vyjadřovat spojení s novým trhem a zákazníky.

  • byly vytvořeny „TTI Job Benchmarky“ pro pozice assistant managera, general managera a district managera.
  • Pro všechny managery, kteří již byli najati, i pro dva zbývající kandidáty byly vytvořeny osobní zprávy TTI TriMetrix® HD
  • Byly nastaveny rozvojové programy, založené na „gap reportu“ generovaném na základě benchmarků. tento postup umožnil stanovit pro každého manažera osobní rozvojový plán směrem k požadovaným výsledkům.

Klient již před vytvořením benchmarků najal general managera i assistant managera. Při vytváření osobních zpráv zaměstnanců se ukázalo, že general manager byl velmi silně motivován pomocí druhým a společenskou angažovaností. Její job description byl přizpůsoben těmto potřebám a rozšířen o odpovědnost za organizaci akcí na podporu prodeje, ze kterých se bude přispívat na rozvoj celé komunity a sdílení pracovních zkušeností zaměstnanců.

Hodnocení assistant managera indikovalo jeho silnou motivaci v estetice a harmonii. Jeho job description byl upraven o odpovědnost za launche nových prodejen, specificky o aspekty estetiky, například označení a umisťování produktů.

Potenciální zaměstnanci byli testováni: na pozice general managera poměřováni s benchmarkem general managera a kandidáti na pozice assistant managera s oběma benchmarky (general a assistant manager). Výsledky ukázaly, že někteří kandidáti budou rychle podávat odpovídající výkon, protože jejich profily korespondovaly s profilem general managera. Ve výsledku, kandidáti na assistant managera, kteří byli přijati do dvou měsíců postupovali na pozice general managera.

Výsledkem za 10 měsíců od uplatnění této strategie bylo to, že fluktuace dosáhla hodnoty 0, přičemž obvyklá fluktuace v tomto segmentu dosahuje historicky 50%. Konzultant, který realizovat tento projekt, byl požádán o spolupráci při obsazování vice než 30 dalších obchodů této společnosti.

Případová Studie 2: Emoční Inteligence a Zvyšování Produktivity

Strojírenská firma, která se potýkala s nízkou úrovní produktivity, najala specialistu TTI Success Insights. Přestože firemní filosofií vždy bylo najímání pouze nejlepších lidí, nedařilo se jí dosahovat takových výsledků, jako některým konkurentům v odvětví. Úvodní hodnocení potvrdilo fakt, že 77% lidí dosahovalo průměrných výsledků, 6% lidí velmi nízkých výsledků a 17% lidí dosahovalo vynikajících výsledků.

  • Konzultant začal s hodnocením zaměstnanců a managerů s využitím komplexní analýzy. Nosnou částí analýzy bylo měření Emoční inteligence (EQ).
  • Vytvořil originální manuál individuálního rozvojového plánu pro každého hodnoceného zaměstnance. Byl postaven na specifických silných stránkách každého zaměstnance a manageři ho používali při koučování každého svého podřízeného v jeho konkrétním pracovním prostředí.
  • Koučovací sezení a jejich struktura byla pevně nastavená pro každého zaměstnance na 1 hodinu měsíčně. Rozvojové plány zdůrazňovaly specifické dovednosti, úroveň porozumění Emoční Inteligenci a pracovní strategie. Účastníci se učili, jaký dopad mají emoce na jejich pracovní výkon.

Po uplynutí 1 roku koučování a tréninku 20% zaměstnanců „povýšilo“ z úrovně průměrného do vynikajícího výkonu. Produktivní čas (hodiny) vzrostl o 30%. Zisk před zdaněním vzrostl o neuvěřitelných 25%.