O nás

Společnost Interskill s.r.o. je strategickým partnerem společnosti TTI Success Insights International (www.ttisuccessinsights.com),která byla založena především proto, aby pomáhala jednotlivcům a organizacím zvládat stále složitější úkoly, které na ně klade soudobé tržní prostředí. Spojením s mnoha odborníky a konzultanty z různých vědních oborů vyvinula společnost diagnostické nástroje s vysokou mírou validity a reliability, které jsou primárně určeny malým, středním a velkým podnikům. Během několika desítek let sleduje spolu s nárůstem počtu aplikací řešení pomocí nástrojů Success Insights pozitivní výsledky v oblastech osobnostních, osobních profesionálních i celopodnikových výkonů. A to nejen v USA, kde tato metoda vznikla, ale po celém světě tak, jak jsou svými zákazníky tyto nástroje využívány.