Analýza PIAV / Driving Forces

Personal Interests, Attitudes and Values – PIAV – Osobní Zainteresovanost, Postoje a Hodnoty.

Co stojí za naším chováním a konáním?

Co motivuje každého jednotlivce ke specifickému (ne)konání? Jaký je zdroj naší vůle nebo touhy věnovat se některým aktivitám? Nebo je naopak odmítat? Proč se chováme právě takovým způsobem, jakým se chováme? Odpovědi jsou ukryty hluboko v našem unikátním souboru osobních zájmů, postojů a hodnot. Tyto silné motivátory ve většině případů vysvětlují, proč se chováme právě svým způsobem. Identifikace motivátorů je důležitá pro pochopení podstaty vlastní efektivity, spokojenosti a osobního úspěchu.

Vymezení Postojů a Přístupů

V roce 1928 napsal Eduard Spranger knihu s názvem „Types of Men“ Identifikoval v ní šest hlavních způsobů vidění světa – postojů. Tyto postoje a přístupy jsou, v podstatě, takovým oknem, kterým hledíme na okolní svět a pátráme po naplnění vlastního života. Pokud naše aktivity, interakce s okolím nebo profesní život ladí s našimi postoji a přístupy, mohou se naše nabyté zkušenosti výrazně zhodnocovat. V opačném případě, kdy naše aktivity vyvolávají zkušenosti spíše negativní, dochází ke spouštění stressových mechanismů a jejich následků…

Šest základních postojů

 1. Teoretický – touha po objevování, systematizaci, analyzování, zaměření na znalosti
 2. Utilitární – touha po zhodnocení materiálních i časových investic, materialismus
 3. Estetický – touha po vyváženém a harmonickém způsobu života. Ochrana vlastních vrozených, přirozených a nestrojených zdrojů
 4. Sociální – touha po eliminaci nesnášenlivosti, konfliktů pro všechny a být oporou a pomáhat druhým
 5. Individualistický – touha po získání postavení a po ovlivňování druhých
 6. Tradicionální – touha po vytváření lepšího světa prostřednictvím vytvořeného systému vlastního způsobu života.

Assessment – Hodnocení

Hodnocení respondentů probíhá způsobem měření ohlasů na všech šest typů postojů. Softwarově generovaná zpráva ukazuje hodnoty všech šesti přístupů v porovnání se současným národním průměrem. Zprava podává informaci o tom, PROČ ne(konáme), jak se konkrétně chováme – včetně aplikací, které mohou positivně ovlivnit vlastní život.

Hodnocení vlastního života a ostatních

Jakmile budete znát dominantní postoje, které ovlivňují vaše touhy a tvoří smysl vašeho života, budete mít jasno v tom, co vás motivuje, a co je příčinou konfliktů ve vašem životě. Například pokud byste se chěli zeptat, zda vaše dosavadní profesní nebo kariérní směrování je správné, znalost vašich motivátorů a postojů vám pomůže v rozhodování. Navíc, pokud se rozhodnete aplikovat tyto znalosti, vaše interpersonální vztahy s ostatními budou založeny na hlubokém pochopení jejich postojů a motivace.

Obsah zprávy

Zpráva zaměřená na motivátory je generována po vyplnění 12 otázek. Je generovaná softwarově. Měří ohlasy, které člověk má oproti všem šesti oblastem hodnotových systémů. Zpráva tedy obsahuje:

Výklad profilu respondenta z pohledu všech šesti hodnotových kategorií včetně:

 • obecná charakteristika
 • hodnota pro podnik
 • klíč k řízení a motivaci
 • doporučení pro trénink, profesní rozvoj a učení se
 • kontinuální zvyšování efektivity a kvality

Standardy a srovnání – sekce pojednávající o využitelnosti každé hodnoty a porovnání s průměrem

Grafické znázornění a kompletní kruhový graf pro vizualizaci výsledků měření

Akční plán založený na hodnotovém systému respondenta umožňující využití silných stránek a snadnou motivací k osobnímu růstu a rozvoji

 Výsledky a Přínosy

Znalosti, které vám poskytne tato zpráva, vám umožní převzít kontrolu a dodat sebevědomí nad svými životními rozhodnutími, směrováním vašeho života a porozumění ostatním.

 • Pochopíte své spontánní reakce
 • Můžete dělat životní a kariérní rozhodnutí na základě svým podprahových tužeb
 • Porozumíte příčinám konfliktů ve vašem životě
 • Pochopíte všech šest základní postojů
 • Získáte flexibilitu ve schopnosti vidět život z jiných úhlů pohledu
 • Zvýšíte míru své osobní spokojenosti a naplnění vašeho života

podívejte se na vzor zprávy: Osobní zpráva – PIAV