AC/DC

Součástí Assessment Centra (Development Centra) může být disgnostika v tom případě, potřebujete-li zjistit, jak bude respondent spolupracovat s týmem, jakým způsobem bude řídit své podřízené, jak bude komunikovat s kolegy a zákazníky. Jakou podporu bude potřebovat od nadřízeného a podobně. Více můžete zjistit z popisu zprávy. Nejdůležitější informací však může být to, jaká je skutečná motivace uchazeče o pracovní místo. Co ho bude motivovat a jak se bude při řešení pracovních povinností respondent rozhodovat.

Hledání talentu

Nalezení toho pravého talentu pro specifickou práci není jen žádoucí, ale zcela nezbytné pro dosažení očekávaného výsledku. Nástroje, které zefektivňují náborový proces, jsou stále populárnější mezi HR specialisty, liniovými managery a majiteli firem. Mnoho času je obvykle věnováno pouze potenciálním, ale ne vhodným uchazečům o dané místo. Mnohem hodnotnější uchazeči tak mohou snadno uniknout pozornosti posuzovatelů.

Snižování nákladů

Náklady spojené s fluktuací zaměstnanců jsou velmi často neprůhledné a tedy málo diskutované. Nicméně mohou dosahovat 1-6 násobku ročního platu. Nevěříte? Například náklady spojené se základní dělnickou profesí se pouze při náboru pohybuje kolem 150.000,- Kč. Ale my hovoříme o fluktuaci, čili nezapomeňme na náklady spojené s propouštěním atd. – rozumíme si? Správné obsazování, výměna nebo doporučení vhodných talentů pro daná pracovní místa výrazně snižují odčerpávání firemních finančních i ostatních zdrojů a dále výrazně snižuje míru fluktuace.

Výsledky a Přínosy

Investice do těchto zpráv může přinést důležité výsledky a užitky v následujících oblastech:

  • úsporu času a energie při přípravě na pohovory
  • rozpoznání důležitého talentu hned na počátku náborového procesu
  • identifikaci vhodného kandidáta pro danou pozici prostřednictvím jeho behaviorálního profilu
  • dokončení samotného procesu náboru rychleji s úsporou času i finančních prostředků.