Aktuality

27.9.2017

Aktualizovali jsme program – Top Management Program

26.1.2017

Aktualizovali jsme program – Diagnostika ve finančních službách

24.1.2017 

Máme novou analýzu – Nová diagnostická zpráva – 12 Hybných Sil

10.10.2016

Oslavili jsme třetí narozeniny. Za Vaši přízeň upřímně děkujeme.

14.12.2015

Veselé Vánoce všem a mnoho pracovních úspěchů v roce 2016

13.3.2014

Realizovali jsme již třetí seminář na téma „Pracovní Právo v roce 2014“. Všem účastníkům přejeme mnoho pracovních úspěchů.

12.2.2014

Získali jsme akreditaci MŠMT pro vzdělávací program „Obchodní Zástupce“ v rozsahu 105 hodin výuky.