Jak testování probíhá

Respondent obdrží unikátní kód pro přihlášení do systému. Na základě instrukcí v klidu vyplní dotazníky, ke kterým dostane v předstihu přístupové údaje (link a kód) spolu s instrukcemi, jak postupovat. Následně je vygenerována osobní zpráva, která je poté vytištěná (nebo také ve formátu pdf) předána respondentovi. A na jejímž základě dojde ke zpracování výstupu pro nadřízeného.

  • Celý proces diagnostiky je rozdělen do 3 pilířů, které je možné testovat zvlášť nebo je kombinovat.
  • Vyplnění jednoho testu zabere přibližně 20 minut.
  • Testování může probíhat v českém (slovenském) i anglickém jazyce, případně v  jiných jazykových mutacích.
  • osobní zprávu lze generovat v českém (slovenském) i anglickém jazyce
  • Zpětnou vazbu respondentovi může poskytnout buď konzultant, nebo vyškolený zástupce zadavatele.

Validita

Míra spolehlivosti měření byla měřena pomocí nástroje Kronbach alfa (α), který je považován za nejlepší statistický test pro měření spolehlivosti. Nástroj pro měření vnitřní konzistence statistických modelů založených na průměrné korelaci mezi měřenými faktory. Tyto modely jsou mnohem přesnějšími analýzami než tradiční modely založené na principu dělení (výběru) mezi dvěma hodnotami („ano“ či „ne“). Kronbach α je statistika nezávislosti měřených faktorů ohraničená hodnotami 0 až 1. Přičemž minimální akceptovaná hodnota je 0,6. Některé autority však považují za potřebný standard hodnotu minimálně 0,7.

Chování a komunikace (analýza DISC):

Nástroj Analýza měření TTI Success Insights DISC (chování a komunikace) dosáhla minimální hodnoty 0,826.

Motivace a Hodnoty (analýza PIAV):

Výsledky měření nástroje TTI Success Insights PIAV (Motivace a Hodnoty) dosahuje prokazatelně hodnoty Kronbach alfa (α) mezi 0,7 a 0,8.

Kompetence, Schopnosti (analýza PTSI)

Měření TTI Success Insights PTSI (Individuální schopnosti a kompetence) dosahuje hodnot spolehlivosti 0, 897 v první části a 0,825 v části druhé.

Emoční Inteligence (EQ)

Hodnoty dosažené v analýze spolehlivosti testu Emoční Inteligence (EQ) jsou 0,770.

Chcete-li vědět víc o výzkumu, zkuste tento odkaz: http://www.ttiresearch.com/