Analýza PTSI

Tato část kompletní analýzy TriMetrix obsahuje měření 23 faktorů, které odhalí Inventář osobnostních předpokladů a schopností (Personal Talent Skills Inventory – PTSI). Těchto 23 faktorů je zaměřeno přímo na dovednosti použitelné v pracovním prostředí. Analýza je unikátní ve schopnosti rozpoznání kognitivní struktury respondenta ve třech základních dimenzích uvažování. Toto měření přináší odpovědi na to, „CO“ jsou schopni respondenti v daném pracovním prostředí vykonávat. Každé dovednosti je přiřazena měřitelná hodnota a je teda porovnatelná s požadovanou hodnotou. S těmito výsledky je opět možné lépe rozvíjet a především upotřebovat talent a schopnosti respondenta.

Možnosti Využití:

  • Job Benchmarking
  • Vyhledávání a Rozvoj Talentů
  • Koučování a Rozvoj Zaměstnanců
  • Hodnocení Výkonu
  • Personální Plánování a Organizační Rozvoj
  • Realizace AC a DC
  • Skutečně realistické posouzení kompetencí respondenta

Využitím této analýzy je možné získat kompletní psychodiagnostickou zprávu (Trimetrix) zahrnující analýzy: DISC, PIAV a PTSI.

podívejte se na vzor zprávy: Osobní zpráva – PTSI