Koučování

Zaměstnanci na vyšších organizačních úrovních (nebo důležití specialisté) často konzultují s profesionálními kouči témata organizačního a osobního výkonu a rozvoje. Patří k hlavním odpovědnostem kouče pomáhat koučovanému projít požadovanou změnou a zabezpečit proces dosažení definovaných cílů včetně jejich stanovení. Mnoho koučů a manažerů v rolích kouče využívají systém hodnocení Success Insights pro zvýšení úrovně komunikace se svými klienty – zaměstnanci. Na druhé straně také pro lepší pochopení jejich behaviorálního stylu (stylu chování a jednání). Toto poznání drasticky zvyšuje efektivitu těchto koučovacích a manažerských aktivit. Zprávy Success Insights jsou designovány tak, aby pomohly výkonným zaměstnancům, jejich manažerům, trenérům a koučům získat hlubší znalosti o jich samých a také o ostatních. Schopnost efektivní interakce s ostatními lidmi může tvořit právě ten zásadní rozdíl mezi úspěchem a selháním jak v pracovním, tak i osobním životě. Efektivní interakce začíná v přesném vnímání a pochopení sebe sama. Systém Success Insights kvantifikuje informace o tom, jak lidé vidí sebe sama a jak toto vnímání sebe sama prezentují svému okolí. Jinými slovy, jak projektují svou osobnost do světa, který je obklopuje.

Výsledky a Přínosy osobní zprávy Success Insights

  • Designovaná specificky pro CEO, business partnery, manažery, decision makery, trenéry  a kouče
  • Rozkrývá osobní silné stránky a hodnotu pro podnik
  • Identifikuje způsob řešení problémů a (ne)přijímání výzev
  • Zjištění, jak respondent přistupuje k řešení problémových situací a náročných úkolů a jak se dokáže chopit příležitostí
  • Identifikuje znaky, které poukazují na vůdcovskou roli (ne manažerskou)
  • Nabízí strategie pro otevřenou, přijatelnou a přímou formu komunikace a chování směrem k dosažení požadovaných cílů / plnění úkolů
  • Specificky se podílí na řízení jednotlivců a týmů bez přímého zasahování nadřízených, managerů nebo decision makerů.

K základní zprávě mohou koučové využít také hodnocení Osobního Zájmu, Přístupu a Hodnot (Personal Interests, Attitudes and Values – PIAV). PIAV report poskytuje informace o tom, proč lidé (ne)konají tak, jak (ne)konají, což obrovským způsobem ovlivňuje jejich životy. Pokud budete jednou znát motivy lidí, které řídí jejich chování a akce, budete okamžitě moci porozumět tomu, proč a jak pracují a co je příčinou jejich vnitřcích i vnějších konfliktů. Budete moci pochopit a zhodnotit vztahy s ostatními lidmi, stejně tak, jako jejich postoje a přístupy. Uvidíte, jak jejich hodnoty a postoje korespondují s vašimi.

Výsledky a Přínosy hodnocení PIAV

–         Pochopení důvodů svého ne(konání), postojů a rozhodnutí

–         Pomoc při rozhodování o profesním postupu

–         Pochopení zdrojů svých konfliktů

–         Rozvoj a zvyšování úrovně pochopení unikátnosti ostatních

–         Přehodnocení pohledu ostatních, kteří vidí stejné věci jinak

–         Zvýšení úrovně hodnocení vlastního života

–         Zvýšení osobní spokojenosti naplnění vlastního života

Pokud lidé rozumí sobě samým a lidem, se kterými pracují, jejich vzájemná komunikace se stává efektivnější. Z těchto důvodů se zvyšuje také produktivita a samotný výkon. Koučové také dále mohou využít kompletního systému hodnocení – TriMetrix, který vedle zmiňovaných stylů chování, postojů a hodnot hodnotí také kompetence, kterými koučovaný disponuje a může je dále rozvíjet.