Řešení

Systém TTI Success Insights vám pomůže pochopit, jak se vy i ostatní lidé chovají, jak komunikují, na základě čeho se rozhodují, co je motivuje a čeho jsou schopni. Ve spojení s diagnostikou a generováním osobních zpráv je spojeno mnoho užitečných aplikací:

Můžete se rozhodout pro některou z variant osobního profilu a spojit ho s následnou konzultací, vysvětletním širších souvislostí, upozorněním na skutečně důležité závěry a dostat rady, jak s výsledkem zprávy naložit.

Na základě osobní zprávy můžete pochopit, že jste právě odhalili oblast, ve které byste se rádi dále zdokonalili, nebo se problému zbavili. K tomu vám může posloužit několik setkání s koučem, se kterým nastavíte jasný cíl a budete pracovat na jeho dosažení.

Můžete se zúčastnit tréninku, na kterém se naučíte s diagnosnostikou pracovat na zcela praktickém základě. Systém není složitý a nemusíte být psycholog, abyste uměli rozpoznat typ člověka, který před vámi stojí a následně tak přizpůsobit svůj styl chování a komunikace. Dokážete tak lépe vést své podřízené, získávat a udržovat své zákazníky, komunikovat a spolupracovat se svými kolegy, řídit projekty – sestavovat projektové týmy.

Skutečnou odměnou a přidanou hodnotou pro nejeden tým je účast na outdoorovém programu spojeným s diagnostikou a tréninkem Success Insights. Účastníci vidí na reálných situacích projevy a odlišnosti, sami prožívají a učí se pracovat se systémem. Pochopí, co stojí za konkrétními vzájemnými vztahy uvnitř týmu. Přestávají bojovat a začínají spolupracovat.

Pokud jste manažer nebo HR specialista, zvažte, zda vás systém v rámci generování osobního profilu nebo jako součást plánovaného Assessment Centra neposkytne cenné informace o kandidátovi na důležitou pozici. Můžete se dozvědět, jak bude nový kolega komunikovat, jak bude prodávat, jak se bude stavět k rutinním povinnostem nebo specifickým úkolům, jak zapadne do zbytku týmu. Jaká je jeho skutečná motivace a mnoho dalšího. V rámci Development Center můžete zjistit, jaké jsou potřeby jednotlivců vzhledem k jejich vykonávané pozici.

V posledné době realizujeme projekty spojené s outlacementem. Pomáháme uvolněným zaměstnancům najít nové uplatnění přesně podle jejich dispozic, které se dozví z osobního profilu. Vědí, kam se mají dále ubírat ve svém profesním životě, mají jasný cíl a představu, co a jak hledat.

Profesionálové z interních oddělení HR oceňují systém pro jeho komplexnost. Dokáží řídít projekty v oblasti lidských zdrojů tak, aby skutečně přinášely efekt business partnerům. Dokáží poradit s personálními změnami liniovým manažerům. Dokáží přesně formulovat otázky při výběrových pohovorech. Dokáží mnohem lépe propojit požadavky pozice a kandidáta. Získáním certifikace profesionálního konzultanta TTI Success Insights udělají obrovský profesní skok.

Jedná se o typické projekty, které pomocí systému TTI Succes Insights realizujeme. Řešení závisí na zadání, které máme k dispozici. Uplatnění systému nabízí mnoho dalších aplikací.

Účastníci všech programů se shodují v jednom: oproti jiným (klasickým) akcím si tento systém i po letech pamatují, aktivně s ním pracují a je pro ně prakticky uchopitelný.